Naša škola Aktivity na škole Dokumenty Kontakt

Novinky

  • Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia zo dňa 14. júla 2014 VYRAĎUJE  Gymnázium Mateja Bela vo Zvolene zo siete škôl Slovenskej republiky k 31. augustu 2014.

    Zároveň bol študijný odbor 7902 J gymnázium – 8 ročná forma zaradený do zoznamu študijných odborov Gymnázia Ľudovíta Štúra , Hronská 1467/3, Zvolen od 1. septembra 2014.

    Na základe uvedených skutočností prejdú študenti Gymnázia Mateja Bela spolu s niektorými vyučujúcimi od septembra na Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene.