Naša škola Aktivity na škole Informácie Dokumenty Pre študentov Školská jedáleň Rada rodičov Kontakt

Úradné hodiny počas letných prázdnin

V čase letných prázdnin stránky vybavujeme každý pracovný deň v čase od 8,00 h do 12,00 h.
 
 
 
 

Novinky

 • Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia zo dňa
  14. júla 2014 VYRAĎUJE  Gymnázium Mateja Bela vo Zvolene zo siete škôl Slovenskej republiky
  31. augustu 2014.

  Zároveň bol študijný odbor 7902 J gymnázium – 8 ročná forma zaradený do zoznamu študijných odborov Gymnázia Ľudovíta Štúra , Hronská 1467/3, Zvolen od 1. septembra 2014.

  Na základe uvedených skutočností prejdú študenti Gymnázia Mateja Bela spolu s niektorými vyučujúcimi od septembra na Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

 • PRÁZDNINY

  Milí žiaci,

  prajeme Vám, aby ste si počas prázdnin dobre oddýchli, načerpali novú energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, získali zážitky, skúsenosti a nové priateľstvá.

  Stretneme sa 2. septembra 2014 o 8,00 h na Gymnáziu Ľudovíta Štúra.

 • Comenius-tím sa lúči

  Po 2 rokoch existencie projektu Comenius s témou "Stravovacie návyky- interkultúrne rozdiely v EÚ"  sa jeho práca na našej škole končí. V projektovom tíme pracovalo celkovo 16 našich žiakov, ktorí navštívili partnerské krajiny Česko, Maďarsko, Turecko a Nemecko. Z projektovej činnosti a kultúrneho programu si odnášajú veľa krásnych zážitkov, na ktoré budú dlho spomínať. Počas projektu spoznali nielen nové krajiny, mestá a inú kultúru, ochutnali množstvo známych či menej známych dobrôt, ale sa tiež spriatelili s novými ľuďmi, s ktorými možno zostanú v kontakte. Ďakujem im za pomoc a vzornú reprezentáciu školy či už počas zahraničných pobytov alebo miestnych aktivitách. Projekt sme slávnostne ukončili rozlúčkovou večerou, na ktorej všetci účastníci projektu dostali tričká a hrnčeky s logom nášho projektu. Koordinátorka projektu: Mgr. Cesnaková 

 • Exkurzia do Očovej

  Terciáni 9. júna 2014 v rámci predmetov slovenský jazyk a výchova umením absolvovali exkurziu do Očovej, kde navštívili Múzeum tejto obce aj s pamätnou izbou venovanou Matejovi Belovi a Remeselný dvor, v ktorom sa dozvedeli zaujímavé informácie o hrnčiarstve, tkaní kobercov či pečení chleba v tradičnej peci. Videli tiež výstavu o histórii i súčasnosti hasičského zboru v Očovej. Vlastnými rukami si vyskúšali  prácu s hlinou. Ako sa im vodilo, si môžete pozrieť vo FOTOALBUME.