Naša škola Aktivity na škole Informácie Dokumenty Pre študentov Školská jedáleň Rada rodičov Kontakt

2% z dane

Ďakujeme za 2% z dane.
Tlačivo o poukázaní 2% z dane môžete odovzdať na sekretariáte školy do 25. apríla 2014.
 
 

Novinky

 • Láska na Kryme

  Verejná generálka divadelného predstavenia Láska na Kryme v Astorke nás vylákala 14. apríla 2014 do Bratislavy. Hoci názov hry má v sebe lásku, nebola reč len o nej. Predstavili sa nám postavy žijúce v každom dejstve v inej dobe (1910, 1928 a 2014) a ich osudy boli ovplyvnené historickými udalosťami, ktorými žili. Veď ako sa hovorí: "Život nám prinesie často aj to, čo by ani Mrožek (autor Lásky na Kryme) nevymyslel" ....ale tomu rozumejú len tí, ktorí boli s nami v divadle. Vy si pozrite aspoň fotografie vo FOTOALBUME.

 • V dejepise sme opäť excelovali!

  V piatok 11. apríla 2014 sa žiaci KVARTY A Lukáš Kamenský, Marek Laššák a Daniel Pacalaj zúčastnili okresného kola dejepisnej súťaže POVSTALECKÁ HISTÓRIA.  Vďaka svojim vedomostiam sa umiestnili zaslúžene na prvom mieste a postúpili do obvodného kola. Na súťaž ich pripravila pani učiteľka Mgr. Zuzana Horniaková. K úspechu blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy!

 • Dejepisná súťaž

  Žiaci našej školy sa 9.4.2014 zúčastnili dejepisnej súťaže. Išlo o mapovanie ich vedomostí z obdobia  prvej ČSR a organizátorom bolo Gymnázium v Chebe. Súťaž sa prvýkrát konala aj na Slovensku a v rámci kraja sa jej zúčastnilo okrem našej školy ďalších sedem gymnázií. Našu školu reprezentovali žiaci Kvarty – Jakub Kloc, Lukáš Kamenský a Daniel Pacalaj a patrili medzi najmladších účastníkov. Umiestnili sa na peknom piatom mieste. Našu školu reprezentovali so cťou, preto im za tento úspech ďakujeme!

 • Deň narcisov

  Deň narcisov patrí medzi najúspešnejšie aktivity Ligy proti rakovine. Naša škola sa aj tento rok zapojila do celoslovenskej zbierky. Dobrovoľníci od rána rozdávali narcisy v uliciach mesta Zvolen. Suma, ktorú sa nám podarilo tento rok  vybierať je 772, 57 eur.

  Ďakujem všetkým dobrovoľníkom,ale hlavne tým, ktorí prispeli.

 • 3. miesto v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti

  SOŠ v Žarnovici  v piatok 4. apríla 2014 zastrešila krajskú prehliadku SOČ, do ktorej sme sa zapojili v dvoch odboroch. V odbore č.16 - Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba a odevná tvorba to bola práca Natálie Kucbelovej, Dominiky Hanesovej a Kristíny Hanesovej zo SP A s názvom Ľudové zvyky v Podpoľaní V odbore č.13 - História, filozofia, právne vedy súťažili A. Schnitzerová a M. Pacalajová zo SP B s prácou Osudy Jozefa Mosorjaka.  A práve s touto prácou obsadili študentky tretie miesto vo svojom odbore. Blahoželáme! Všetkým dievčatám ďakujeme, veď na svojich prácach pracovali pol roka. Poďakovanie patrí aj odbornej konzultantke obidvoch prác - Mgr. M. Zacharovej.